een goed idee? Doe er meer mee!

Bizidee nieuws

Al het nieuws, heet van de naald,
lees je op deze pagina in één oogopslag.

Pop Poll Leuven gewonnen door Mercedes Sanchez

12 mei 2017

Mercedes Sanchez heeft de Bizidee Pop Poll-ideeënwedstrijd in Leuven gewonnen. Deze Limburgse kapster met bijna dertig jaar ervaring, wil uitval bij kappers opvangen. Haar verhaal is op zijn minst inspirerend. Vier jaar terug kreeg ze kanker, vandaag put ze hier haar kracht uit. Sanchez’ idee bestaat erin aan eenmans-kapperszaken ervaren vervangers aan te bieden ingeval van tijdelijke uitval. Ziektes en rustperiodes zijn immers nefast voor kappers die alleen in een salon staan. De oplossing bestaat in het ter beschikking stellen van kappers op rust, die klaar zijn voor een tweede carrière-boost. Die kunnen op die manier weer invulling geven aan hun hervonden passie.