een goed idee? Doe er meer mee!

Bizidee nieuws

Al het nieuws, heet van de naald,
lees je op deze pagina in één oogopslag.

Succesvol online ondernemen

12 maart 2019

Een wereld vol digitale tools is een wereld waarin we ons meer en meer begeven. Een webshop is hier het meest gekende voorbeeld van, maar digitalisering is zoveel meer! Digitalisering brengt alle facetten van je bedrijf in kaart en laat het toe deze op elkaar af te stemmen. Hoe kom je tot succesvol online ondernemen?

 

1.  Bepaal je strategie

Voordat je kan bepalen wat de juiste digitaliseringsaanpak is, denk je best eerst goed na over je strategie. Een denkoefening waarbij je alle afdelingen van je bedrijf betrekt en zelfs je klanten mee in laat participeren. Het is van groot belang dat je helder bepaalt waar je onderscheidend vermogen ligt en hoe je meerwaarde biedt voor je klanten.

 

Vergeet hierbij nooit je doelgroepen te bepalen. Digitalisering maakt het mogelijk om verschillende doelgroepen en saleskanalen te integreren met respect voor de eigenheid van elke klantengroep of saleskanaal. Zorg wel voor een zekere cohesie in je verhaal.

 

Door je strategie te bepalen vanuit een bedrijfsfilosofie rekening houdend met je verschillende klantengroepen en saleskanalen, bouw je een uniform verhaal waarbij je wel specifieke aandachtspunten opneemt in functie van de verschillen van elke klantengroep of saleskanaal.

 

2.  Betrek alle onderdelen in het proces

Digitalisering is zoveel meer dan marketing en het identificeren van je klanten. Breng alle bedrijfsprocessen in kaart en kijk hoe deze zich ten aanzien van elkaar verhouden. Zo onderzoek je de totale bedrijfsvoering en ontstaat er een betere samenhang tussen deze processen.

 

Welke van deze processen intern moeten gevoerd worden en welke je best uitbesteedt?: is zeker een vraag die je mee moet nemen in dit verhaal. Het toekomstig succes is mede afhankelijk van de flexibiliteit waarover je beschikt om met verandering om te gaan. Het uitbesteden van niet-kernactiviteiten geeft meer flexibiliteit op voorwaarde dat je een partner kiest, die aansluit op je strategie en je veranderingen..

 

3.  Kies de juiste digitale tool(s)

Ieder bedrijf is anders en de mate van digitalisering is dus nooit identiek. Digitalisering moet maximaal je strategie en je totale werking ondersteunen. Het is dus best mogelijk dat je meerdere tools implementeert tijdens een digitaliseringsproces, maar bepaald dan wel welke tool de drijvende kracht is.  Betrek bovendien je mensen tijdens de implementatie, want zij bepalen in het dagelijks gebruik het succes ervan. Valkuilen bij een keuze van een tool zijn vaak:

  • Een te complexe opstelling in functie van de bedrijfsvoering
  • Geen afstemming tussen de digitalisering en de strategie
  • Eenzijdige implementatie zonder betrokkenheid van je mensen

4.  Communicatie is cruciaal

Nu je bent gedigitaliseerd is er natuurlijk een impact naar je klanten toe. Communiceer hier goed over en benadruk de voordelen die ze hierbij hebben. De meerwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat ze sneller kunnen bestellen en beleverd worden, ze een beter inzicht hebben in je voorraden of dat ze veel doelgerichter kunnen communiceren met hun vragen. Ook ben jij in staat om in functie van je klantengroepen en saleskanalen,  je communicatie te diversifiëren waardoor deze veel beter aansluit bij de verwachtingen.

 

5.  Evalueer en Evolueer

Heb je dit proces succesvol doorlopen, ga dan niet achteruit leunen. De wereld verandert aan een snel tempo! De echte kracht van digitalisering is dat het je in staat stelt om veranderingen in je markt te implementeren in je werking. Hoe sneller je deze  Het is dus zeker geen foute gedachte om deze werking regelmatig af te toetsen aan de werkelijkheid den bij te sturen in functie van de feedback van je collega’s of klanten.

 

Jammer genoeg is er geen magische saus, die altijd succesvol is. Maar goed ook, want dat geeft ons de kans om ons te onderscheiden zonder dat iemand dit zomaar kan kopiëren. Toch hoeft digitalisering niet nodeloos complex te zijn en biedt enorme voordelen!