Geheimhouding

Je hebt een fantastisch idee en vreest dat iemand ermee gaat lopen? Bij Bizidee mag je op beide oren slapen. De organisatie, jury en coaches hanteren strikte geheimhouding en zorg bij behandeling van de inzendingen.

Iedere persoon die in het kader van de ondernemingsplanwedstrijd vertrouwelijke informatie en documenten ontvangt, ondertekent een verklaring van vertrouwelijkheid. Hiermee verbinden zij zich ertoe om vertrouwelijke informatie niet mee te delen aan derden, noch te gebruiken voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Inzendingen blijven te allen tijde eigendom van de deelnemer. Iedere deelnemer gaat akkoord dat het registratieformulier én de ingezonden stukken niet worden teruggezonden en dat ze beschikbaar blijven voor statistische doeleinden.

De winnaars en finalisten verbinden zich tot het verlenen van hun medewerking aan de organisatie. Dit kan gaan door onder meer (maar niet beperkt tot) het geven van lezingen, het leveren van getuigenissen, aanwezigheid op toekomstige prijsuitreikingen, events, het beschikbaar stellen voor pers en persconferenties, … en dit gedurende minimaal het daaropvolgende jaar.

De organisatie kan elke deelnemer vragen een korte beschrijving (max. 50 woorden) te geven. Deze beschrijving kan voor publicitaire doeleinden worden gebruikt, uiteraard in overleg met de deelnemer (afscherming van het idee naar de buitenwereld toe).

SCAN JE IDEE

Indien je je idee verder wilt beschermen, verwijzen we je graag door naar de idee-scan, een tool ontwikkeld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Via de idee-scan doorloop je de verschillende stadia van jouw idee: van idee over ontwikkeling tot commercialisatie. Op basis van de antwoorden die je geeft, krijg je concreet advies over hoe je jouw idee het best kunt beschermen. De idee-scan is toegankelijk voor iedereen en duurt slechts een 10-tal minuten.

Naast deze online idee-scan, biedt het Agentschap Innoveren & Ondernemen ook de IE-scan aan. Via de IE-scan gaan we dieper in op de mogelijkheden van intellectuele eigendom (IE) voor jouw bedrijf. Interesse? Maak een afspraak via info@beschermmijnidee.be!

Onlangs kwam er ook een nieuwe tool tot stand, ThatsIP, in samenwerking met het Agentschap Innoveren & Ondernemen en het Benelux – Bureau voor Intellectuele Eigendom. Zeker de moeite om te bekijken!

Eenvoudig kan men ook een i-depot indienen en/of een aangetekende zending naar zichzelf versturen.

De organisatie wijst de deelnemer erop om terzake zich voldoende te bevragen en de nodige stappen te nemen. De wedstrijd is bedoeld als markttoets om zoveel mogelijk feedback te verzamelen over je idee. Door deel te nemen aan de wedstrijd vrijwaart de deelnemer de organisator, jury of coach van gerechtelijke procedures of tegen alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot het geüploaded project en/of de verzonden inhoud.