Jureringscriteria Ondernemingsplanwedstrijd

Stel een volwaardig en gedetailleerd ondernemingsplan op waarmee je zo naar een investeerder zou kunnen stappen. Je plan bevat gedetailleerde informatie over jouw product of dienst, de middelen, de beoogde markt, de risico’s én de juridische en financiële aspecten. Het ondernemingsplan beschrijft hoe de deelnemer het bedrijf voor de activiteit heeft opgestart of zou kunnen opstarten. Beperk je bij het opstellen van je ondernemingsplan tot maximaal 30 pagina’s.

Het ondernemingsplan zal op volgende punten beoordeeld worden:

  • Samenvatting van het ondernemingsplan (10%)
  • Missie, visie & bedrijfsstrategie (10%)
  • Onderscheidend karakter en uitwerking van het productidee of marktaanpak (15%)
  • Beschrijving van het managementteam (10%)
  • Marketingplan inclusief marktanalyse en SWOT-analyse (25%)
  • Financieel plan op 3 jaar met break-even berekening (20%)
  • Implementatieplan (10%)

Alvorens de plannen na de deadline naar de jury worden gestuurd zullen deze eerst op volledigheid en ontvankelijkheid gescreend worden door het Bizidee team. Hiervoor is het noodzakelijk dat elk van deze jureringscriteria beschreven worden in het ondernemingsplan. Indien één van de jureringscriteria ontbreken zal het plan niet naar de jury worden doorgestuurd.

Indien je niet goed weet hoe je hieraan dient te beginnen, kan je ten rade gaan bij de volgende leidraden. Opgelet, je dient deze leidraden verder aan te vullen aangezien niet alle jureringscriteria steeds hierin zijn opgenomen!